Nå våger de å tro at tilbudet i Narvik blir bedre for barn utsatt for overgrep

Et samarbeid mellom Ofoten og Sør-Troms kan være løsningen for å få et barnehustilbud for overgrepsutsatte barn.