Gå til sidens hovedinnhold

Politiet i Narvik etterforsker omfattende overgrepssak

Artikkelen er over 3 år gammel

En ny overgrepssak ruller inn over politiet. I en pressemelding kommer det fram at en mann i 60-årene ble pågrepet på formiddagen tirsdag 5. desember i Tjeldsund, mistenkt for seksuelle overgrep.

– Så langt har åtte personer fått status som fornærmet i saken, dette antallet vil kunne øke ettersom politiet gjennomfører nye avhør basert på det som har blitt avdekket av vår etterforskning eller ved at personer selv har tatt kontakt med politiet når saken ble kjent, skriver politiet.

Politiet har blitt kontaktet av flere personer på deres tipstelefon.

– Mange av dem i løpet av helga og etterforskere har snakket med alle. Politiet jobber nå med å forberede og foreta avhør av et titalls personer som vil kunne få status som fornærmet i saken, opplyser politiet

Gamle overgrep

Det fremkommer opplysninger i avhør som også viser seg å omfatte seksuell omgang (ny straffeloven. § 302) i tillegg til seksuell handling (ny straffeloven. § 304), flertallet av de fornærmede forklarer seg om seksuell handling.

Selv om mange av overgrepene fant sted lang tid tilbake, har politiet grunn til å tro at det har foregått overgrep mot barn under 16 år helt frem til siktede ble pågrepet 5. desember.

– I et forebyggende perspektiv er det er svært viktig for oss å nå frem til de som kan være utsatt for overgrep i dag, sier politioverbetjent Jostein Kroken.

– Det er en omfattende sak og det er gjennomført mange vitneavhør og det vil bli gjennomført flere i tiden fremover, forteller Kroken.

Kan ikke si alt

Datautstyr er beslaglagt, og politiet undersøker nå dette. Etterforskningen er fortsatt på et tidlig stadium, men politiet har dannet seg et bilde av saken.

Av hensyn til etterforskningen kan de ikke gå nærmere inn på innholdet i saken.


– Vi kan ikke utelukke at det er overgrep som ennå ikke er anmeldt, sier politioverbetjent Jostein Kroken. Han berømmer de som har tatt avgjørelsen om å kontakte politiet og fortelle det de vet.


– Det er vanskelig å fortelle om overgrep. Derfor er det viktig at vitner og andre som har informasjon også tar kontakt med politiet, sier Kroken.

Vil at det tas kontakt

Politioverbetjenten ønsker at folk har lav terskel for å ta kontakt om overgrep.

– Vi trenger mest mulig informasjon for å få et bilde av hva som har skjedd. La politiet vurderer om din informasjon er viktig – den kan være veldig viktig.

Politiet i Nordland kan kontaktes på telefon 75 58 90 00.

– Dersom du har opplysninger, enten som vitne eller som fornærmet selv, kan du ta kontakt, skriver politiet.

Den siktede mannen er varetektsfengslet fram til 3. januar 2018.

– Politiet vil fortløpende vurdere forlengelse av denne. Det vil bli tatt ytterligere avhør av siktede etter hvert som etterforskningen skrider frem, opplyser de.

Kommentarer til denne saken