iHarstad: Fra 30. oktober til og med 3. november vil Forsvaret gjennomføre en øvelse i område Tjeldsundet-Tovika-Myklevoll-Skoddebergvatnet-Forra.

– Hundeekvipasjer, markeringsmidler som løsammunisjon, lysraketter og andre pyrotekniske midler vil bli brukt i det aktuelle tidsrommet. Øvelsen vil i hovedsak foregå utenfor bebygde områder, melder Forsvaret.

Uniformert og bevæpnet personell kan bli observert langs veiakser og i terrenget. Øvelsen vil pågå hele døgnet.

– Vi ber derfor om at publikum i nevnte områder merker seg tidene og stedene med øvingsaktivitet.

Øvelsen vil ikke være til hinder for normal aktivitet i øvingsområdet.

Etter en time forsvinner flyet fra kartet. Da det dukker opp igjen, er et mystisk fly like ved

Heimevernet fyller 75 år: – Showet skal røske i panneluggen