Forsvarets P-8A Poseidon Maritimt patruljefly fra Evenes ble i dag identifisert av et russisk MiG-31 jagerfly under et rutinemessig tokt i internasjonalt luftrom i Barentshavet.

Dette skriver Forsvarets operative hovedkvarter i en epost til Fremover.

Det russiske jagerflyets identifikasjon ble gjennomført på en trygg og profesjonell måte, i henhold til «Incident at Sea-avtalen» som skal hindre farlige situasjoner og misforståelser mellom norske og russiske militære enheter i våre maritime nærområder.

En slik identifiksasjon er helt normalt og som forventet. Forsvaret gjennomfører slike identifiseringer av russiske jagerfly med jevne mellomrom ved hjelp av F-35 jagerfly som operer ut fra Evenes.

Ved å operere i Barentshavet følger Forsvaret nøye med på aktivitet i våre nærområder, noe som gir oss god situasjonsforståelse.