På dette jaktlaget er nesten alle under 40 år

Se nøye på dette bildet. Dette er et uvanlig syn på elgjakta, for sju av deltakerne er under 40 år.