På dette lageret står det tett i tett med biler hentet fra folk med betalingstrøbbel: – Jeg kjører dag og natt

Trond Levi Larsen har hentet biler fra konkursbo og personer i inkassogjeld i snart 30 år. Nå har han mye å gjøre.