Da var det på han igjen. Nå skal føden i Narvik og Harstadsykehus på nytt sommerstenges vekselvis ifølge pressemelding fra UNN.

I sin argumentasjon for stengning henvises det til flere års erfaring med å stenge i sommerferien og at fødende er godt ivaretatt. Videre at beslutningen om sommerstengning er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder «Et trygt fødetilbud –kvalitetskrav i fødeomsorgen». Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien.

Det er rett og slett ikke godt nok! og oppfattes igjen som negativt mot fødende kvinner at et fødetilbud ved lokalsykehusene ikke er en selvfølge hele året.

At de som styrer helsedriften ikke evner å se at tjenesten skal være der -for folket hele året og skape trygghet og gode helsetilbud for oss som bor i regionen.

Derfor burde styrking og satsing på gode, trygge og nære fødetilbud være en selvfølge.

Økonomi er ikke fremhevet som årsak til stengningene, men argumentasjonen er derimot «pakket» inn.

Styret i Støtteforeningen har normalt ikke meninger om personalmessige forhold ved UNN, men det er et paradoks at saken som har versert i media om lønnsavtale, går direkte på UNNs prioriteringer og fordeling av midler.

I et foretak som driftes på skattebetalernes innbetalinger, er det en forventning om at midlene i størst og best mulig grad skal komme brukerne til gode.

Vedtaket må oppheves, slik at fødende kvinner kan føle trygghet i forvissning om at de slipper å reise 12 mil for å føde.