Gå til sidens hovedinnhold

På sporet av Nord-Norgebanen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets nordområdeutvalg la nylig fram sin rapport om partiets kommende satsinger i nord under tittelen «Større, nærmere og grønnere». Utvalgets leder Martin Henriksen kunne presentere et dokument som har blitt svært godt mottatt både i og utenfor partiet.

Styret i Tromsø Arbeiderparti vil gi ros til Nordområdeutvalget for solid arbeid. Særlig gledelig er det at rapporten så tydelig tar til orde for at Nord-Norgebanen må bygges. Utvalget slår fast at stadige runder med nye utredninger må avsluttes og at det raskt må komme på plass et grundig beslutningsgrunnlag i Nasjonal Transportplan (NTP), som avklarer trasé-og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og framdrift. Videre framholder utvalget at Nordlandsbanen må utvikles med lav-og nullutslippsløsninger og at dobbeltspor på Ofotbanen må på plass. Et samarbeid om jernbane mellom Finland og Norge lengst i nordøst vil kunne gi oss en unik strategisk posisjon, når mindre is fører til at Nordøstpassasjen åpnes for raskere seilinger mellom Asia og Europa.

Nordområdeutvalgets tilråding korresponderer forøvrig godt med forslaget som Arbeiderpartiet la fram i trontaledebatten i Stortinget høsten 2019, der man knytter en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen opp mot rullering av NTP i 2021 – et forslag som dessverre ikke fikk flertall.

Modernisering av infrastrukturen i nord er en forutsetning for å få til økt verdiskaping og raskere transport av folk og gods. Rapporten peker på betydningen av å koble landsdelens rike ressurser til de viktige europeiske markedene. Transport fra sjømat og andre næringer hindres i dag av flaskehalsene langs transportveiene. Det betyr at vi trenger opprusting av fiskerihavner og satsing på fylkesveiene, i tilknytning til riksvei og jernbane.

Jernbanen vil binde Nord-Norge sammen med resten av landet og videre ut mot internasjonale destinasjoner. Vi vil kunne avlaste godstrafikken på veiene og øke trafikksikkerheten betydelig. Rask og effektiv frakt av fersk sjømat fra kyst til marked vil gi grunnlag for flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringen. Ikke minst vil miljøvennlig elektrisk drift av jernbanen minske klimatrykket betraktelig. Rapporten understreker at Nord-Norge slik vil kunne bidra sterkere til at Norge får en grønnere og mer utslippsfri transportsektor.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kom til Tromsø på sin egen 60-årsdag for å motta rapporten. Han valgte å feire dagen med et nordområdeseminar, der flere viktige satsingsområder for Nord-Norge ble adressert. Det er svært positivt at både Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran så tydelig har gitt sin støtte til forslaget om at Nord-Norgebanen må realiseres. Og minst like viktig er det at hele Nordområdeutvalget - med sentrale politikere fra samtlige fylker i nord, samt fra Svalbard, Viken, LO og AUF - slutter opp om jernbanesaken. Når et samlet Nord-Norge går inn for Nord-Norgebanen, vil vi ha en sterk, samlet stemme inn mot Arbeiderpartiets landsmøte i 2021, der de viktigste politiske satsingene for de kommende fire år skal vedtas.

Kommentarer til denne saken