Jeg har vært med som medlem av Nordland fylkesting siden 2003, men nå i inneværende periode kun som vararepresentant. Det er jo godt når man møter til tinget, å treffe igjen kjenninger. Det er dessverre også trist når de samme sliterne kommer år etter år med samme budskap Og jeg tenker har vi et så kraftløs politisk miljø at opplevelsen er gjentakende svar om at fylkeskommunen Ikke har råd. Overskuddet fylkeskommunen kan vise til i regnskapsavslutningen for 2022 er 790 millioner. Nå har vi fått tall på hva en tunnell i Beisfjord vil koste - 215,3 millioner. Å bruke 215,3 mill overskuddet her, vil være en super ide: Fylkeskommunen må vise at de bryr seg om folks sikkerhet.