Melkeproduksjonen i november var på 116 millioner liter. For året så langt er produksjonen rundt 27 millioner liter mindre enn i fjor. Tine venter at produksjonen totalt i år vil bli på rundt 1.480 millioner liter, en nedgang på 40 millioner liter fra året før.

– Melkeproduksjonen er nå på et historisk lavt nivå. Hvis vi ser på bort fra 2011, som var året med smørkrise, så har produksjonen aldri vært så lav før, sier leder for markedsregulering i Tine Roald Nes.

Grunnen til nedgangen i år er at bøndene tilpasser seg nedgangen i melkekvotene, som igjen blir justert ned i takt med behovet for melk. I tillegg får norske melkeprodusenter konkurranse fra importerte meierivarer, ifølge Tine.

Det er en økning på tre prosent på import av ost så langt i år. For smakssatt melk har tallene gått opp fem prosent. For yoghurt er det en nedgang på ni prosent.

Neste år vil behovet for melk bli ytterligere redusert, ifølge Tine. Landbruks- og matdepartementet bestemte i november, etter drøfting med bondeorganisasjonene, at bønder med kumelk får et kutt i melkekvotene på 2 prosent neste år sammenlignet med i år.