På E10 rett nord for Elvemokrysset mot flyplassen på Evenes, er en elg påkjørt.

– Dyret ligger i vegbanen og er tildels til hinder for trafikk på stedet, melder politiet på Twitter.