Gå til sidens hovedinnhold

Pandemien har satt Nordland tilbake med flere milliarder

2019 var et rekordår for næringslivet i Nordland, men pandemien har ført til et tilbakeslag med et omsetningsfall på 2,5 prosent.

Det kommer frem i en pressemelding av Indeks Nordland.

– Næringslivet skal ha skryt for å ha møtt krisen med massiv omstilling, melder prosjektleder for Indeks Nordland og Nord Universitet; Erlend Bullvåg – Mulighetsrommet er med det betydelig utvidet og vekstpotensialet er enormt de neste ti årene.

Videre heter det at ved inngangen av 2021 hadde pandemien satt fylket tilbake med 4,5 milliarder kroner i omsetning, redusert driftsresultatet med 3 milliarder kroner og redusert verdiskapingen med 4,1 milliarder kroner.

– Så store negative utslag har vi ikke sett siden Indeks Nordland første gang ble gitt ut i 1994, opplyser Bullvåg. Samtidig har pandemien rammet næringene forskjellig, fortsetter han. Reiseliv, restauranter, tjenesteyting og persontransport er særlig rammet av smitteverntiltakene, som igjen har påvirket økonomien til de som leverer tjenester til disse næringene.

Endringer i forbrukeratferd hos nordlendinger

– Vi har i denne perioden brukt mindre penger på utenlandsferier, kulturarrangement, restaurantbesøk og andre opplevelser, og mer penger til eget hjem, forklarer Bullvåg. Mat og drikke sammen med interiørartikler og byggevarer har hatt en sterk økning under pandemien, som har blitt forsterket ved at de fleste av oss har fått mer penger å rutte med gjennom en rekordlav boligrente.

Han fortsetter:

– Økt etterspørsel, sammen mer høyere priser, har forbedret marginene i varehandelen, noe som står i sterk kontrast til utviklingen i restaurant- og reiselivsbransjen, der aktiviteten har vært redusert med mellom 40 og 70 prosent sammenlignet med et normalår, fortsetter Bullvåg.

Nordland mest skånet

Ifølge Bullvåg er det flere grunner til at nedgangen har blitt mindre enn fryktet, men stor omstillingsevne og nye måter å jobbe på blant bedrifter mener han har hatt svært positive effekter.

Direktør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes, påpeker at man ikke skal glemme de som har mistet arbeidet og har det vanskelig.

– De oppfordres av NAV til å utnytte mulighetene for å bygge på sin kompetanse for å øke sjansene for å komme i jobb igjen.

Frykter å miste unge

Dette momentet mener assisterende fylkesdirektør, Liv Rask Sørensen, man må utnytte for videre vekst:

– Svært mange unge arbeidstakere har blitt permittert eller arbeidsledig under pandemien, opplyser hun i pressemeldingen. Vår frykt er at vi kan miste disse til andre regioner, når aktiviteten tar seg opp. Det er viktig at vi får så mange av disse tilbake i arbeid igjen, så snart som mulig. Med lavest ledighet i landet i starten av 2021, venter vi dessuten at fylket fort havner i en situasjon igjen hvor vi ikke klarer å rekruttere nødvendig og kvalifisert arbeidskraft. Næringslivet bør nå se på muligheten for å rekruttere den arbeidskraften som tidligere var utilgjengelig, enten ved å hente den fra andre deler av landet eller utlandet, eller gjennom å legge til rette for fjernarbeid.

Kommentarer til denne saken