Stopper ikke bygging av ny skole til tross for naboklager

Naboer til den nye Parken skole i Narvik har klaget på utbyggingen. Selv om saken må til fylkesmannen for endelig avgjørelse, vil ikke kommunen utsette byggestart.