Disse parkeringsfeilene er vanligst i Narvik

Noen av de vanligste parkeringstabbene narvikinger gjør, kan får store konsekvenser for barn som ferdes ute i trafikken.