Vedkommende forteller at han nesten daglig har vært i kontakt med sykehuset for å forhøre seg om tilstanden på pasienten.

Smittet

Han ble lagt inn på sykehus etter et slagtilfelle før påske, og han var til behandling både i Narvik og ved UNN Tromsø før han døde mandag.

Ved den første innleggelsen testet han negativt. Prøve ble tatt da han etter kort tid ble overført fra Narvik til Tromsø.

Etter oppholdet i Tromsø, og etter at han var tilbakeført til Narvik, ble han igjen testet og ble da funnet å være smittet av covid-19.

Feberfri

– Men i forrige uke fikk vi vite fra sykehuset at han var feberfri, og at han hadde testet negativt på en covid 19-prøve.

– For å være på den sikre siden ble det tatt enda en prøve, den ble analysert i helga, og søndag fikk vi vite at også den var negativ.

Ifølge den pårørende døde pasienten som følge av komplikasjoner etter slaget.

– Derfor reagerer jeg sterkt på at dette beskrives som et covid 19-tilfelle, sier mannen.

– Må rettes opp

– Han hadde ikke sykdommen da han ble innlagt, det viste den første testen som ble tatt da han ble lagt inn i Tromsø.

– Han må ha blitt smittet et eller annet sted i UNN-systemet, men han hadde slått tilbake den sykdommen da han døde av andre årsaker, sier mannen som sier at han forventer at dette er noe som det blir rettet opp i.

– Alle kan få slag, og alle kan få covid-19. Det er ikke det saken gjelder, sier den pårørende.

Han forlanger likevel at det ikke offentlig skal bli opplyst noe helt feil om årsaken til dødsfallet.

– Rutiner

– Vi rapporterer alle dødsfall relatert til pasienter med påvist covid-19-sykdom til sentrale myndigheter for videre oppfølging. Enn så lenge er det ikke klargjort hvordan dødsfall relatert til covid-19, i kombinasjon med underliggende sykdom, skal registreres, sier kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen ved UNN.

– Denne konkrete saken kan vi av hensyn til taushetsplikten ikke kommentere utover det som allerede er kommunisert, altså at en eldre mann med underliggende sykdom døde ved UNN Narvik. Han testet positivt for covid-19 i forbindelse med innleggelsen.