Påsken til Beate og familien ble ikke som ventet: –Vi vil etterleve anbefalingene fra regjeringen

Beate Sneve Larsen, mannen Per Kristian Solberg og sønnene Sebastian og Sverre må tilbringe påsken i Asker i en leilighet som ikke er deres egen.