Regjeringen har satt seg et mål om å tildele områder for 30 GW havvind før 2040. Ekspertgruppen peker på mye større områder enn dette.

– Områdene er geografisk spredt langs hele kysten. Totalt er det identifisert arealer tilsvarende 54.000 kvadratkilometer. Dette er 6 til 13 ganger mer enn det nødvendige utbyggingsarealet for 30 GW, heter det i rapporten.

Må utredes

NVE-sjef Kjetil Lund presenterte funnene for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

– Vi har sett på områder med gode vindressurser og hvor vi mener at konfliktpotensialet er minst, sier han.

– Områdene har rom for mye mer enn 30 GW, men det vil ganske sikkert krympe mer underveis, sier Lund.

Han understreker at det først må gjøres konsekvensutredninger før eventuelle tildelinger.

– Selv om det nå er gjort et omfattende og grundig arbeid, så er ingen av de områdene vi nå legger fram, gryteklare for utbygging, understreker Lund.

– Vedtatte prosjekter kan utvides

Rapporten er utarbeidet av flere direktorater i samarbeid med faglige etater.

Ekspertgruppen har både sett på nye områder og på hvordan man kan øke utnyttelsen av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, altså områdene hvor det allerede er vedtatt utbygging.

Ved Sørlige Nordsjø II mener gruppen at kapasiteten kan økes med mellom 2,7 GW og 8,5 GW. Ved Utsira Nord mener gruppen at kapasiteten kan utvides med 750 MW.

– Direktoratsgruppa mener at det er mulig å gjennomføre en tildeling for utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i 2025, heter det i rapporten.