Aage og Knut starter ny forening: – Her er også mange unge uførepensjonister

Aage Sørensen og Knut Nilsen inviterer pensjonister i alle aldre og kategorier inn i ei ny forening. Gevinsten kan blant annet bli at det blir enklere for dem å bestille feriebillett, og at maten på institusjonene kan bli bedre.