Navn: Per Kristian Arntzen

Parti: Senterpartiet

Bosted: Ballangen

Alder: 70

Sivilstand: Gift

Jobb/stilling: Privat Næringsliv-anlegg

Derfor stiller jeg til valg i år:

Når vi nå er i starten på å bygge en ny kommune er det så interessant å få være med på denne jobben at jeg takket ja til å stille til valg. Jeg har vært med fra starten av på denne prosessen og har lyst å være med videre. Det at jeg har lang fartstid i politisk arbeid håper jeg kan være et positivt bidrag i arbeidet med å bygge ny kommune.

Årsaken til at jeg ble politisk engasjert:

Det startet tidlig, min far var politisk interessert så det ble for meg naturlig å også bli samfunnsengasjert. Tidlig oppdaget jeg at næringslivet var dårlig representert i politisk arbeid derfor ønsket jeg å være en stemme inn der hvor avgjørelser skulle tas. Det å være med å forme det samfunnet vi lever i har for meg vært viktig.

Dette er de tre viktigste valgkampsakene i min kommune i år:

Det aller viktigste er å legge til rette for at innbyggere i alle deler av kommunen får det tjenestetilbudet man har krav på. Noe som igjen vil føre til økt bolyst. Legge til rette for at eksisterende næringsliv vil vokse og at nytt næringsliv etablere seg i kommunen. Sørge for god infrastruktur, dobbeltspor på Ofotbanen, By-tunnelen blir realisert, at de planer Narvik havn får nødvendig drahjelp både politisk og administrativt.

Jeg valgte partiet mitt fordi:

Med bakgrunn fra privat næringsliv og distriktsprofilen til Senterpartiet var valget enkelt.

Hvis jeg måtte ha valgt et annet parti, ville det ha vært:

Det har aldri vært tema for meg å velge et annet parti.

Dette partiet sliter jeg mest med å samarbeide med:

Jeg har gjennom mange år i politisk arbeid ikke noen parti jeg ikke kan samarbeide med. Min erfaring er at der hvor vi har lyktes er det kun gjennom godt og konstruktivt samarbeid.

Mitt politiske forbilde:

Mitt store forbilde Nelson Mandela, etter tortur og et langt fangenskap var hans budskap, forsoning. Tenk om verdens ledere hadde hatt samme evne, da hadde ikke verdensfreden vært truet. Fra eget parti er Per Borten mitt forbilde.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape arbeidsplasser er:

Det er å utnytte alle fortrinn i hele kommunen, Kjøpsvik- Ballangen- Skjomen- Bjerkvik og selvsagt byen Narvik. Den vedtatte strategiske næringsplan vil være et godt styringsverktøy. Det viktigste vi politikere kan bidra med er å få en god kommuneplan på plass, både areal og samfunnsdelen.

Det viktigste vi kan gjøre for å skape gode lokalsamfunn er:

Det er å lytte til lokalbefolkningen og omgjøre dette til handling.

Det beste med min kommune er:

Fantastisk natur som gir muligheter til et aktivt friluftsliv, det være fisking, fjellturer, havet. Det enorme frivillige arbeidet som legges ned slik at barn og unge får en god oppvekst. Må også nevne en gruppe som ofte ikke blir så godt lagt merke til, kommunalt ansatte. Alle bor vi i en kommune, kommunen har ansvar for alle oss før vi kommer til verden og til vi avslutter livet. Disse menneskene bør vi sette mere pris på.