Helikopterbasen var først på Evenes i leide lokaler hos Forsvarsbygg, og ble i 2019 flyttet til en midlertidig plassering i Harstad. Et samlet Hålogalandsråd har sluttet seg til konklusjonene i de faglige utredningene som er gjort i saken. Vi viser i den sammenheng til disse to punktene i Hålogalandsrådets enstemmige uttalelse som baserer seg på de faglige utredningene for Luftambulansetjenesten:

- Av de fire lokasjonene som ble utredet så kommer området langs etter Tjeldsundet samlet sett best ut av parameterne vurdert for avstand og tid for operasjonsområdet.

- En base lokalisert i Evenes-Tjeldsund er vurdert til samlet sett ha de beste flyoperative og sikkerhetsmessige forholdene ut fra beredskap, gjennomføringsevne og flysikkerhet (Utredningen fra 2019 s. 39).

Helse nord har i prosessen gjort det klart at en plassering inne på flyplassen ikke er aktuelt. Mer nøyaktig valg av tomt vil komme senere. Beslutningen nå gjelder hvilket område helikopteret skal være stasjonert i. Det helt sentrale nå er at styret i Helse Nord på sitt møte i desember fastslår at ambulansehelikopteret som siden 2015 har reddet liv i vår region fortsatt skal være i vårt område, og at de faglige anbefalingene om lokalisering følges opp av styret.