Gå til sidens hovedinnhold

Pinlig samferdselskaos i Nordland

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesrådet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og KrF har dette halvåret rasert buss-, båt- og fergeruter lang Nordlandskysten. Det har vært en klar mangel på involvering og prosesser av berørte næringsliv og kommuner når de har lagt om/lagt ned buss-, ferge- og båttilbudet langs kysten. Kaoset fortsetter inn i sommerrutene der man først annonser endringer for så å reversere dem.

Kaos-eksempler:

Fylkesrådet har for fjerde gang tegnet nytt kart for båt- og fergeruter uten å ha lyktes. Nullstilling av prosessen, kaos og dårlig kommunikasjon har skapt opprør og gul-vest aksjon langs Nordlandskysten.

Fylkesrådet kutter i fergetilbudet, hurtigbåtruter og Nex’ene i sesongen slik at enkelte øysamfunn ikke har noe tilbud eller er isolert i helgene (bl.a. Støtt, Nord-Solvær m.fl.)

Etter at budsjettet ble vedtatt og nye takster ble innført har folk langs kysten reist seg i protest mot takstøkningene. Fylkesrådet valgte derfor å gå tilbake på takstøkningen for ferger, men har bestemt at man i sommersesongen skal ha høyere takster på hurtigbåter.

Det er kaos på Kystriksveien i sommer da fylkesrådet bestemmer seg for ikke å sette inn ei tredje ferge mellom Jektvik og Kilboghamn. Kontrabeskjeden kommer med at fylkesrådet er i gang med å se på tiltak.

Besluttet å utsette oppstarten av sommerferga Skutvik-Svolvær med tre uker.

Bussene i Bodø gikk over i sommerrute fra mandag 4. mai, midt i koronatiden, noe som ble reversert etter ei uke.

Først beskjed om at man må ha smarttelefon for å kjøpe billetter på buss. Blir man tatt uten, blir det bot. Senere reversert med at de uten får reise gratis!

Uten forhåndsannonsering satt fylkesrådet opp en tidligbuss fra Innhavet, via Drag til Skutvik for at folk kunne ta hurtigbåt til Bodø. Dette følte folk var en omvei istedenfor direkterute.

I januar prøvde fylkesrådet å ta grep i et forsøk på å få stilnet kritikken mot hurtigbåt- og busstilbudet i Steigen

Bedrifter kjemper en kamp for å overleve grunnet korona og er positiv og kreativ i sine løsninger. Myndighetene anbefaler oss å ta norgesferie i år og mange nordmenn vil dermed velge Nordland som sitt feriemål i år. Dette klarer ikke fylkesrådet å fange opp.

Fylkesrådets form for involvering er først å gjennomføre kutt for så å gå i dialog med kommuner og næringsliv. Dette er dårlig håndverk. Fylkesrådet er ansvarlig for endringene og når man får uheldige og ubehagelige folkeopprør med medieoppslag, sender man administrasjonen i front for å håndtere problemet.

Nordland fylkeskommune har god økonomi. Årsresultatet for 2019 viser et overskudd på over 88 mill. kr, etter å ha fylt opp disposisjonsfondet med nesten 90 mill. kr. Av overskuddet setter man av en reserve på 34 mill. kr. som fylkesrådet kan gjøre hva de vil med uten at fylkestinget får innflytelse.

Fylkesrådet klager over at Nordland fylkeskommune har fått kutt på om i underkant av en halv milliard over en seksårsperiode, men nevne ikke de gode kompensasjonsordningene de har fått fra regjeringen samt havbruksfondet og kompensasjoner for tapt billettinntekter i koronatiden m.m. På tross av klaging på dårlig økonomi, velger fylkesrådet å øke gjelden betraktelig enn det anbefalte ved bl.a. å bygge ny fylkestingssal i Bodø.

Høyres fylkestingsgruppe har gjennom sine budsjettforslag, med samme ramme som fylkesrådet, klart å sette av 200 mill. mer i en fireårsperiode til buss-, båt- og hurtigbåtruter i Nordland slik at man kan beholde et godt tilbud. Det er bare snakk om prioriteringer. Det må være spesielt pinlig og smertefullt at det nettopp er fra grasrota til Senterpartiet den kraftigste kritikken serveres om rasering og sentralisering av samferdselstilbudet i Nordland. Dette når Senterpartiet står sentralt og styrer samferdsel med Fylkesråd for transport og infrastruktur.

Kommentarer til denne saken