Planlegger å bytte ut den falleferdige brua fra 1960

Skamdalen hytteforening planlegge å bygge ny bru over Skamdalselva.