Plumbobomba på Frydenlund var bare en av flere. Det var tre bomber som ikke gikk av

Parkeringshus i Narvik sentrum har blitt et yndet oppholdssted etter at koronatiltakene trådte i kraft.