I likhet med våre lokalaviser i Nord Norge ønsker Polar Kraft å bidra til vekst og bolyst i en landsdel som er truet av vedvarende fraflytting. Det er ikke alltid like enkelt å få vårt bidrag til å gi umiddelbare effekter eller effekter på sikt. Akkurat nå sitter jeg med en litt guffen følelse hvor jeg føler at:

  • «Vi» har lykkes med å lage noe som gir effekt.
  • «Noen» klarer ikke å se dette, og i iveren etter «klikk» blir det litt ugreit

Jeg ble oppringt av en ivrig men trivelig journalist fra Lofotposten mens jeg var på jobbreise i Oslo. De ønsket en kommentar fra oss på hvordan vi stiller oss til den nye «Prisopplysningsforskriften» og om dette får konsekvenser for Polar Kraft. Samtidig hadde journalisten noen spørsmål om vårt mest populære produkt – Idrettsstrøm. «Hvorfor anbefaler ikke Forbrukerrådet Idrettsstrøm?». Jeg hadde en lengre og god samtale med journalisten og bad også om en sitatsjekk da dette fort kan bli komplisert. Det enkle svaret på det første spørsmålet var:

  1. Prisen er ikke kjent. Prisen settes etterskuddsvis og kan ikke oppgis
  2. Etterskuddsfakturering i motsetning til forskudd er greit, men når prisen også settes på etterskudd vil man ikke ha noen mulighet til å se hva det koster. Da går det på ikke anbefalt hos oss

Dette var de 2 svarene seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet gav, og noe jeg har forståelse for, men som overhodet ikke er dramatisk. Du vet faktisk ikke hva den endelige spotprisen for en mnd blir før måneden er omme heller. Både Spotpris og Idrettsstrøm er produkter uten bindingstid, og bevisste kunder vet å følge med og bytter når prisene ikke er tilfredsstillende – Idrettsstrøm er tilfredsstillende og det viser vi lengre ned i denne saken. Jeg fikk kommentere Forbrukerrådets utsagn og forsøkte å gi det hele bildet slik at kundene ikke blir unødvendig skremt.

Det jeg derimot ikke skjønner er når Polar Kraft sender en pressemelding på en nytt produkt hvor vi skal forsøke å gjenta suksessen med Idrettsstrøm, og nå med Norsk Luftambulanse. Vi skal kombinere en god strømavtale med støtte til et fantastisk arbeid – altså en gladnyhet. Da skriver lokalavisene «Modellen får kritikk – nå lanserer Polar kraft nytt produkt med samme konsept». Jeg har lært såpass mye innen marked og salg at jeg skjønner at dette gir mye «klikk», men synes dere dette blir rett vinkling?

Det jeg heller ikke skjønner er hvorfor Forbrukerrådet med Thomas Iversen skal mene noe om hvordan idrett, kultur og frivillighet skaffer tiltrengte penger til drift, all den tid det er lovlig. Vi har valgt å kalle Idrettsstrøm for den moderne dugnad. Det er mange i tilsvarende kategori med salg av kaker, mat, toalettpapir, ullsokker med mere, samtidig som det går litt penger til idrett, kultur og frivillighet. Thomas Iversen sier videre «Det finnes bedre måter å støtte idrettslag på enn gjennom strømregninga. Hvis du setter opp ei fast overføring til idrettslaget og heller velger en annen strømavtale kan det være ei løsning, hvis det er støtte av idrettslaget man er ute etter». Ærlig talt Fremover og Lofotposten – her kunne dere tatt en prat med de lokale idrettslagene og høre hva de mener! Tror dere noen gjør dette? Tror dere kundene ikke vet at de kan støtte direkte, men at mange foretrekker innovative og smarte løsninger som kombinerer varekjøp og støtte?

Så til litt fakta om Idrettsstrøm, samt Lofotposten og Fremover sin måte å se fakta på:

Idrettsstrøm har i snitt i 11 år (2012 – hittil i 2022) vært lavere priset enn Spot både i Sør (4,83 øre/kWh lavere) og i Nord (0,14 øre/kWh lavere). Det er lagt til grunn 5 øre/kWh i påslag på spot som skal dekke påslag, profil, elsertifikat og idrettsstøtte. Det rette påslaget burde nok være større da bare profilkostnad i perioder alene har vært på over 9 øre/kWh enkelte mnd. Vi velger å ikke ta for hardt i.

I tillegg har kundene i f.eks. Lofoten alene gitt over 5,5 MNOK via Idrettsstøtte i samme periode. Altså - dersom en kunde i Lofoten har valgt Idrettsstrøm fra Polar Kraft i perioden 2012 og til i dag ville de hatt en billigere strømavtale enn Spot, samtidig som de har bidratt til at Lofoten alene har fått over 5,5 MNOK i ekstra støtte til idretten! Totalt er støttebeløpet via Kraft til idretten hittil 15,5 MNOK og dette er penger som før Idrettsstrøm, ikke var tilgjengelig – med mindre kundene hadde etablert et fast månedlig trekk fra sin konto til idrettslaget tilsvarende det beløpet som er gitt fra Idrettsstrøm.

I lokalavisene Lofotposten og Fremover viser de i sin tabell en sammenligning som de nok mener viser virkeligheten. Jeg beklager at det blir litt mye detaljer i denne beskrivelsen, men dere må nesten sjekke deres kilder og sikre bedre kunnskap når dere sammenligner slik dere gjør. Dersom ikke, vil dette bli villedende og dere er da med på å gi et feil bilde av fakta.

  • Spot i deres tabell over viser innkjøpspris på spot hos Nord Pool dersom man bruker like mye strøm hver time, hver dag i en hel mnd. (kalles profilkostnad). Denne kostnaden er 0 øre/kWh dersom man bruker like mye strøm hver time i en hel mnd.!
    * De fleste vet at dette ikke stemmer. De FLESTE benytter mest strøm da prisen på Spot er høyest. Altså på morgenen og på ettermiddagen. Dette fører til at profilkostnaden i perioder hvor vi har store prisvariasjoner ila 1 mnd. kan komme opp i nesten 10 øre/kWh.
    * Dere vet sikkert også at elsertifikat, påslag og idrettsstøtte kommer i tillegg i deres tabell under Spot?
  • Idrettsstrøm har i samme tabell alle disse kostnadene inkludert i sin månedlige pris.

Dette er komplisert, vi vet det, men journalister kan gjerne kontakte oss for en gjennomgang! Vi ser også at vi fort kan havne feil ut når vi sender pressemelding på noe vi trodde var positivt!

Så tilbake til overskriften «Hvorfor gjør Polar Kraft dette?» Jo ganske enkelt fordi vi er en gjeng over snittet innovative strømnerder som ønsker å kombinere lokal verdiskapning, samfunnsbygging, bolyst og næringsutvikling fra et sted langt oppi Gokk. Vi har kunnskapen, råvaren og kundene – hvorfor skal ikke vi da klare å bite fra oss på den nasjonale strømarenaen med å finne opp noe de andre konkurrentene ikke har? Det er akkurat det vi har gjort med Polar Kraft, og vi kommer med mer!

Både Lofotposten og Fremover er blitt gjort oppmerksom på det vi mener er feil informasjon i deres saker, men har så langt valgt å ikke svare hverken Polar Kraft eller kundene som har lest disse 2 sakene.