Andreas (8) ga seg ikke: Nå får han være med og hente en ny attraksjon til Polar Park