Rykket ut til melding om innbrudd på hotell i Narvik