Tatt for ulovlig kjøring med vannscooter

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Torsdag kveld ble en person stanset av politiet som i samarbeid med Statens naturoppsyn hadde kontroll med bruk av båter og vannscootere i Ofotfjorden. Totalt ble 18 kontrollert. To av de kontrollerte var vannscootere, forteller operasjonsleder Stig Hansen ved Midtre Hålogaland politidistrikt til Fremover.

– Vedkommende blir anmeldt, og straffereaksjonen vil bli vurdert av jurist, sier Hansen

Han minner om forbudet om å kjøre raskere enn fem knop i en avstand på 400 meter fra land – og at det også er påbudt med bruk av flytevest.

Forskrift om bruk av vannscooter og lignende

Hher er de viktigste punktene i forskriften fra forskrift om bruk av vannscooter.

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land. Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag og innsjøer i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land.

Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltene. Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil 1000 meter på følgende vilkår: Det skal velges korteste mulige vei gjennom forbudsbeltet, og man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land, herunder ved passering av øyer og holmer etc.

Transportkjøring i forbudsbeltet, både i og utenfor farled, skal ikke foregå i større hastighet enn 5 knop. Under transportkjøring skal det holdes så stø kurs som mulig, og det er ikke er tillatt med hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøy, eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt.

Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder: Verneområder, elvestrekninger, og innenfor badebøyene i oppmerkede badeområde.

Artikkeltags