– Har aldri hatt problemer med naboene

 – Hele nabolaget er oppskaket etter det som skjedde.