Kraftig Ap-fall og nesten-dobling for Rødt i ny meningsmåling

Av