– Veiene blir tryggere

Alle riksveier med en fartsgrense på 70 km/t eller høyere skal sikres mot utforkjøring innen utgangen av 2023.

Alle riksveier med en fartsgrense på 70 km/t eller høyere skal sikres mot utforkjøring innen utgangen av 2023. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Høyre lover å bruke 2,6 milliarder kroner på å sikre riksveiene mot utforkjøringer.

DEL

(Siste) Beløpet skal bevilges over en seksårsperiode, og betyr at alle riksveier med en fartsgrense på 70 km/t eller høyere skal bli tryggere innen 2023 er omme.

– Denne satsingen er helt nødvendig. Dårlige veier er ikke god miljøpolitikk. Gode veier handler om trafikksikkerhet, framkommelighet og verdiskaping i hele landet, sier leder av transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nullvisjon

Målet med å sikre disse riksveiene er en del av regjeringens mange prosjekter i Nasjonal Transportplan (NTP). Oppgraderingen av riksveiene innebærer å rydde og sikre terreng langs veiene og sette opp siderekkverk der det er behov.

Høyres mål er at ingen skal miste livet i trafikken på grunn av for dårlig veistandard.

Denne satsingen er helt nødvendig. Dårlige veier er ikke god miljøpolitikk.

Nikolai Astrup (H), leder av transportkomiteen på Stortinget

– Visjonen er null drepte og hardt skadde. Skal vi nå det målet, er den fysiske standarden på veiene utrolig viktig. Trafikantene må sikres mot sviktende veiskuldre og farlige utforkjøringer. Vi må dessuten sørge for å ha rumlefelt eller midtdeler på utsatte strekninger. Dette er det viktigste vi gjør av lavterkeltiltak, forklarer Astrup.

Satser på vei

I NTP skal alle riksveier med en fartsgrense på 70 km/t eller høyere få etablert rumlefelt innen 2019. Unntaket er veiene som ikke er brede nok. De må utvides først. Rumlefelt gir 60 prosent færre ulykker.

Saken fortsetter under bildet.

Vår satsing på vei i årene som kommer er betydelig, sier Nikolai Astrup (H).

Vår satsing på vei i årene som kommer er betydelig, sier Nikolai Astrup (H). Foto:

– Sikringen er et tillegg til den betydelige veisatsingen i årene som kommer. Den inneholder blant annet 53 mil med nye firefeltsveier. Dette er sikring av veier som verken er omfattet av oppgraderingsprosjekter eller nye prosjekter, sier Astrup.

Høyre-politikeren tror riksveisikringen er en viktig prioritering i tillegg til satsing på vedlikehold, reasfaltering og nye store veiprosjekter.

–  I den kommende stortingsperioden vil Høyre fortsette å satse på gode og trygge veier, sier Astrup.

– Mens forfallet økte på norske veier gjennom flere tiår, klarte vi å snu trenden i 2015. Forfallet går ned, og det må fortsette, men da må satsingen på vei videreføres i årene som kommer, legger han til.

Nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken har vært stor den siste fireårsperioden. Fortsetter trenden så langt fra 2017, vil Norge få et tosifret antall døde i trafikken for første gang siden 1947. (ANB)

Artikkeltags