- En viktig sak for Narvik og for hele Nordland

Tom-Magne Nordli fra Bjerkvik fastslår at for eksportfylket Nordland er EØS-avtalen svært viktig. Han får støtte fra Rana når avtalen nå debatteres i Fellesforbundet.