Strømkrisen er skapt av politiske beslutninger. Stortingsflertallet besluttet å bruke milliarder av skattekroner på å bygge strømkabler for å koble det norske strømnettet til det europeiske. Det var også stortingspolitikerne som valgte å la det norske strømmarkedet bli en del av det europeiske.

Politikere i flere europeiske land har valgt å gå bort fra kjernekraft og kullkraft. Russisk gass har erstattet energi produsert fra kjernekraftverk og kullkraftverk. Som følge av krigen mellom Ukraina og Russland har politikerne i EU og EU-land valgt å redusere gassimporten fra Russland. Dette har medført at EU har fått mangel på energi. Energimangelen har medført skyhøye strømpriser både i Norge og EU.

Stortingspolitikerne har også vedtatt å elektrifisere sokkelen, noe som vil kreve omlag ti prosent av den norske strømproduksjonen. Elbiler har også hatt gunstigere ordninger sammenlignet med bensindrevne biler og dieseldrevne biler, som også har bidratt til økt strømforbruk. Strømprisen dannes av tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen øker uten at tilbudet øker, så er det naturlig at prisene øker.

I et friere marked hadde man bygget ut eksisterende vannkraft i Norge. Det norske skattesystemet som er vedtatt av stortingspolitikerne, hindrer dessverre utbygging av eksisterende vannkraft.

I Norge ble oljefyring forbudt fra 2020. Oljefyring kunne alene avlastet om lag ti prosent av strømbehovet til oppvarming, og samtidig bidratt med en nyttig fleksibilitet i det stramme strømmarkedet. Dette er altså enda en politisk beslutning som har bidratt til å øke strømbehovet.

Hadde det vært et friere strømmarked i EU og Norge, ville man ikke bygget ned trygg kjernekraft, Norge hadde bygget ut mer vannkraft i stedet for usikker vindkraft som trenger subsidier, og det hadde ikke blitt en energikrise.

I 2035 planlegges det å forby bensin- og dieseldrevne biler i EU, som vil inkludere Norge. Er det fornuftig? Bør politikerne ha så mye makt over samfunnet og våre liv?

Det offentlige eier 90 prosent av strømproduksjonen i Norge. Den økte strømprisen har gitt titalls milliarder kroner i økte inntekter til det offentlige, som langt overgår de offentlige utgiftene til strømstøtte. Disse økte offentlige inntektene mener Liberalistene bør leveres tilbake til innbyggerne.