Å slå sammen A- og B-post til ett produkt er et nødvendig tiltak for å møte raskere fall i brevmengden, skriver Posten i en pressemelding.

Rammer Evenes

Tirsdag kom nyheten om at det er avgjort. Transportkomiteen på Stortinget kom med sin innstilling til de store postendringene, og konkluderte med at Posten må spare penger og at A-posten må vekk.

 Posten får kutte A-post og nedskalere på seks norske terminaler. Totalt mister 550 personer jobben i Posten.

Det betyr at ni brevsorteringsterminaler blir sentralisert til tre.

Det betyr igjen at 15 årsverk forsvinner og 23 ansatte mister jobben på Evenes.

Å gå fra en dags levering til to dagers levering på alle brev er noe Posten har ønsket og planlagt en stund allerede, som Fremover skrev tidligere i år.

Sender mindre brev

Årsaken er i følge Posten enkel.

Vi sender mye mindre brev nå enn tidligere.

– Digitaliseringen av samfunnet fører til færre brev. Fra år 2000 er brevvolumene mer enn halvert i Norge, sier konserndirektør for kommunikasjon i Posten, Elisabeth Gjølme til VG.

Posten Norge mener overgang til én adressert brevstrøm er neste nødvendige tiltak for å tilpasse virksomheten i takt med digitaliseringen og nye brukerbehov. Omleggingen innebærer at brevene som hovedregel vil ta to dager fra avsender til mottaker i Norge. De største kostnadsbesparelsene vil ligge i at posten kan kjøres med bil og tog – i stedet for med fly, og at antall brevterminaler kan reduseres fra ni til tre i Norge. Brevsorteringen ved terminalene i Trondheim, Molde, Stavanger, Bergen, Evenes og Stokke vil flyttes til Postens Østlandsterminal i Lørenskog og rundt 400 årsverk (ca 550 medarbeidere) vil bli berørt, skriver Posten i pressemeldingen

Tungt

- Jeg forstår at det er tungt for dem som berøres av endringene. Samtidig opplever jeg stor forståelse internt for at vi må møte fallet i brevvolumet med tiltak som gir effekt. Det vil ikke hjelpe å utsette problemet, for brevvolumet kommer ikke til å øke igjen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i pressemeldingen.

- Posten Norge er opptatt av gode omstillingsprosesser og trenger 12 måneder fra Stortinget fatter beslutning til en så omfattende endring kan gjennomføres.Vi trenger tid for å gi forutsigbarhet og ivareta berørte medarbeidere på en best mulig måte, sier konsernsjef Tone Wille.

Både Posten og de største fagforeningene ble tidligere i november enige om å starte personalløpet allerede nå av hensynet til en god omstillingsprosess, selv om den formelle beslutningen om én adressert brevstrøm ikke tas før Stortinget har behandlet saken 29. november.

- I våre omstillingsprosesser prioriterer vi å finne annet arbeid i konsernet til dem som omfattes av nedbemanning. I denne omleggingen må likevel mange belage seg på at løsningen ligger utenfor Posten, sier Wille.

Helsevensenet

En annen konsekvens vil være helsevesenet. Pasientprøver sendes nemlig via post, og senere leveringstid vil kunne føre til økte kostnader der.

Da Posten 1. mars i år sluttet å levere post på lørdager begynte også legekontorer å legge om rutinene.

Hvis Posten får gehør i Stortinget planlegger de at endringene skal trå i kraft allerede fra 2018.

Endringen i A-post vil ikke ha noen åpenbare konsekvenser for det nye logistikksenteret som er under oppføring i Bjerkvik.

Terminalen i Bjerkvik vil sentralisere all sin pakke- og godsvirksomhet og godsterminalene fra Leknes, Sortland, Harstad og Narvik i Bjerkvik.

Senest i august i år hadde ikke Posten noen planer utad om å legge ned virksomheten på Evenes.

Samferdselsdepartementet har lagt ut hele Stortingsmeldingen her.