Høyre kommer med skarp kritikk av fylkesrådets prioriteringer innen samferdsel i Nordland. Blant annet gjøres det et nummer av at vi gjør endringer, som vi senere skrur tilbake.

Denne våren har vært en spesiell situasjon for hele Norge, med Koronapandemien som har påvirket arbeidsliv, næringsliv og reisemønster. Vi har sørget for at bussene har vært i drift som normalt, nettopp for å sikre at folk som arbeider i samfunnskritiske jobber skulle være sikret å komme seg til og fra jobb.

Etter reduksjoner i statlige overføringer på nær en halv milliard kroner, har det vært påtvingende nødvendig å redusere utgiftsnivået. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Fylkesrådet har redusert det årlige utgiftsnivået på buss og båt med over 80 millioner kroner. Det har vi ikke gjort fordi vi ønsker det, men fordi de statlige overføringene har blitt mindre. Kuttene har skjedd i løpet av de siste 3 årene. Samtidig har vi fått flere reisende. Vi har altså lagt en struktur på samferdselen i Nordland som har gitt økt belegg, og har samtidig redusert utgiftsnivået. Vi har åpenbart gjort mye riktig, og folk og næringsliv responderer med å reise mer. Det er fakta som harmonerer dårlig med den krisen Høyre prøver å mane fram.

Ny struktur til sjøs har vært nødvendig. De største grepene er gjennomført. Nå har vi mer moderne båter som ivaretar reisebehovene bedre enn tidligere. Fartøyene benyttes mer, i stedet for å ligge stille mellom klokken 08 og 16. Det skaper reisemuligheter som folk og næringsliv vet å sette pris på.

Rundt utlysing av nye anbud, er det naturlig å se på om produksjonen bør justeres. I disse prosessene kjører vi både høringsrunder og møter med kommunene og ofte også med næringsliv som bruker tjenestene våre. Å påstå at vi skrur om og kutter tilbud uten at de som berøres blir hørt, er direkte feil. Det vet Høyre veldig godt, som jo tidligere også har sittet i posisjon og i fylkesrådet i Nordland.

Vi må slutte å si at båtene ikke går. På et tidspunkt vil folk tro på elendighetsbeskrivelsen og svartmalingen, og turistene vil slutte å komme til Verdens vakreste kyst - Nordlandskysten. For båtene og bussene de går, og næringsliv, innbyggere og turister har begynt å reise med oss igjen etter koronautbruddet. Høyres elendighetsbeskrivelsene har en meget alvorlig side. Det undergraver næringslivet på kysten vår. Høyre skremmer folk vekk, rett og slett.

Høyres surmagede utspill inneholder en uendelig oppramsing med påstander. La meg svare ut et par av dem. Ja vi har innført betaling med app på alle bussrutene våre. Det må da være bra. Samtidig som vi ivaretar smittevernet til sjåførene våre, så kan vi også få betalt for tjenestene vi leverer, og taper litt mindre på koronatiltakene. Og ja, det vil være noen som ikke har smarttelefon, og som ikke kan betale. Men alle får reise med bussene våre, og ingen blir ilagt gebyr når de ikke har mulighet for å kjøpe billett. Samtidig kan jeg påpeke Høyres forsøk på vri på sannheten med å påstå at vi ikke nevner kompensasjonen fra Regjeringen som skal demme opp for Korona-tapene. Ja, vi har fått kompensasjon for en del av tapene våre og Regjeringen har lovet oss mer. Vi får håpe Regjeringen står ved dette løftet, slik at tapene ikke må dekkes inn med kutt i tjenestene i Nordland.

Påstandene om fergetrafikken må jeg også tilbakevise. I vår vurderte vi sommertilbudet på ferje sammen med næringsliv, enkelte kommuner, reiselivet og rederiene. Vi konkluderte med at sesongen kom til å starte senere enn vanlig og at norske reisende ikke fullt ut ville veie opp for de tapte utlendingene. Det først slo til og vi reduserte altså de økonomiske og miljømessige konsekvensene ved å ikke kjøre tomme ferger i stort monn. Den andre vurderingen, at det ville bli færre turister langs Nordlandskysten, ser ut til å bli en helt annen – heldigvis. Aktiviteten tok seg kraftig opp fra 15. juni, da skolene stengte for sommeren, og nordmenn kunne starte sin ferie. Derfor har vi fått satt inn i trafikk ferjer som har ligget i beredskap.

Beate Bø Nilsen og Joakim Sennesvik - det kalles markedstilpasning, ikke kaos. Det viser at vi følger med og bryr oss, og gjør de endringene som trengs – når de trengs.

Vi velger å glede oss over finværet, det som ser ut til å bli en ganske bra sommer for alle våre reiselivsbedrifter, i stedet for å irritere oss over svartmalingen fra Høyre. God sommer!