En reindriftsutøver fra Kautokeino har siden 2016 kjempet i retten for å få opphevet en promilledom, skriver Nordlys.

Det var høsten 2016 han kjørte over en tue slik at skuteren veltet over ham. Mannen lå dermed fastklemt på fjellet sørøst for Alta, dynket i bensin fra skuteren og med hjerteproblemer. Eneste selskap var hunden og en reinflokk.

Etter å ha ringt et par kolleger og sønnen, som alle var langt fra stedet, innså han at det kunne ta tid å få hjelp. Han valgte da ifølge egen forklaring å ty til en flaske brennevin. En stund senere ringte han AMK.

Mannen ble reddet med helikopter etter en times tid, og fikk behandling på Hammerfest sykehus. Her tok også politiet blodprøve, som viste promille på i overkant av 0,7.

Politiet mente han hadde brutt loven ved å nyte alkohol etter et trafikkuhell som kunne medføre politietterforskning. Han ble dømt i Alta tingrett, der han i tillegg til bot mistet førerretten i 11 måneder. Dette ville fått store konsekvenser for hans yrkesutøvelse. Han anket til Hålogaland lagmannsrett som opprettholdt dommen. Men tidligere i år satte Høyesterett dommen fra lagmannsretten til side.

Nå har saken vært til ny behandling i lagmannsretten.

Her konkluderer lagmannsretten med at det var ganske liten grunn til å tro at en skutervelt på vidda skulle ende med politietterforskning. Retten viser også til andre avgjørelser der det slås fast at mange har noe sviktende vurderingsevne i slike situasjoner som mannen var i da han lå fastklemt på fjellet.

Ifølge egen forklaring mente han at hans siste time var kommet. Et opptak av samtalen med AMK bekreftet at mannen var svært redd.

Lagmannsretten konkluderer med at mannen ikke handlet grovt uaktsomt. Han er dermed nå frifunnet for å ha tydd til flaska etter uhellet.