(Nordlys): På kveldstid 23. mars i år satt 47-åringen bak rattet på en bil langs E8 ved Leirbakken, til tross for at han var påvirket av alkohol.

Mannen har erkjent forholdet og saken mot ham gikk derfor som tilståelsesdom i Trondenes tingrett tidligere i oktober. Her foreslo påtalemyndigheten 14 dagers betinget fengsel og 70.000 kroner i bot som straff.

La seg for å sove

I retten forklarte mannen at han hadde kjørt bilen til siden og lagt seg for å sove. På grunn av «munntørrhet», drakk han en halvliter øl og flere bokser lettøl. Etter å ha lagt seg ned i bilen for å slappe av, fikk han en telefon fra de han skulle til i Tromsø. Han kjørte derfor videre, før han ble stanset av politiet.

«I foreliggende sak har siktede begynt kjøringen i Buktamoen og var på vei til Tromsø, da han ble stoppet av politiet i Ramfjorden. Dette er en lang strekning, og innebærer at kjøringen har pågått over lengre tid. Kjøringen har videre funnet sted langs Europavei 8, som er en trafikkert strekning. Disse momentene er straffskjerpende», mener retten.

Slipper «billigere» unna

De finner likevel grunn til å nedjustere boten til 47.000 kroner, med bakgrunn i at siktede har vært sykmeldt den siste tiden og det er uklart om han klarer å jobbe 100 prosent igjen.

Ellers følger de aktors påstand om 14 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt tap av førerretten i 14 måneder.