Avisa Nordland: Mens landsgjennomsnittet for hvor mange som har fått skrevet ut antidepressive legemidler har holdt seg stabilt de siste tre årene, har andelen i Nordland økt.

Snittet i landet var i 2017 62,93 brukere per 1000 innbyggere. I Helse Nord var andelen 57,10, mens den i Nordland var 65,23, ifølge tall fra Reseptregisteret.

I 2015 var status for bruk av antidepressiver slik:

Landet: 62,16 per 1000 innbyggere

Helse Nord: 56,34 per 1000 innbyggere

Nordland: 64,47 per 1000 innbyggere

I antall brukere utgjør dette for Nordland 15858 i 2017, en økning fra 15588 i 2015.

Tallet for hele Helse Nord var 27714 i 2017, mot 27121 i 2015.

Flere unge får antidepressiver

Ingen andre aldersgrupper har de siste ti årene hatt så stor økning i bruken av antidepressiva som tenåringer i aldersgruppen 15–19 år, skriver Dagens Medisin.

I perioden 2008 – 2017 har bruken av antidepressiva økt betraktelig blant eldre tenåringer, ifølge tallene fra Reseptregisteret. I aldersgruppen 15–19 år var økningen, justert for endring i antallet innbyggere, på hele 48 prosent.

For Nordland sin del, har økningen i denne aldersgruppen gått fra 12,43 til 19,96 brukere per 1000 innbygger fra 2008 – 2017, noe som utgjør en økning på 60 prosent.

I antall utgjør dette ca. flere 100 brukere.

Stabilt

Totalt sett har det imidlertid ikke vært noen nevneverdig økning i befolkningens bruk av antidepressiver.

I 2008 var det 288.414 personer som hentet ut minst én resept på antidepressiva. I fjor økte antallet til 332.053 brukere. Regnet i bruk per tusen innbyggere, er økningen på fire prosent.