20-25 arbeidsplasser kan glippe til Tyskland

Artikkelen er over 1 år gammel

Det jobbes nå aktivt på flere hold for at The Quartz Corp AS skal bygge sin nye fabrikk med 20–25 arbeidsplasser på Drag i Tysfjord.