Reproduksjonstallet viser at epidemien er i en synkende fase, skriver FHI.

Tallet er beregnet fra 15. mars i år. Det er en kraftig nedgang fra reproduksjonstallet i uke 12, som lå på 1,0. FHIs modeller venter at om tre uker vil det være i gjennomsnitt 197 nye sykehuspasienter med koronavirus i uka.

Kun Møre og Romsdal har et reproduksjonstall (R-tall) som sannsynligvis er økende. I Agder, Innlandet, Nordland og Vestfold og Telemark er R-tallet synkende, mens det sannsynligvis er synkende i Oslo, Rogaland og Viken. I de øvrige fylkene er tallet usikkert.

Nordland skiller seg ut

I Agder, Innlandet og Nordland er R-tallet nede på 0,4, mens i Møre og Romsdal er det på 1,5. Den engelske virusvarianten er fortsatt dominerende i store deler av landet, og hele 93 prosent av de analyserte prøvene i Oslo og 96 prosent i Vestland er av denne varianten. Unntaket er Nordland, der 76 prosent av de analyserte prøvene er av den sørafrikanske varianten.

Det er færre koronatilfeller enn uka før for andre uke på rad. I uke 13 var det 5.076 nye meldte tilfeller, noe som er ned 14 prosent. FHI presiserer imidlertid at tallet er usikkert på grunn av en kraftig nedgang i antall koronatester i påsken. 114.365 personer testet seg i uke 13, mot 202.885 i uke 12. Andelen positive tester har økt fra 2,9 prosent til 4,4 prosent.

Mange utenlandsfødte innlagt på sykehus

Personer født utenfor Norge utgjorde 36 prosent av de meldte tilfellene i uke 13, og 52 prosent av sykehusinnleggelsene. Blant personer født utenfor Norge var det i uke 13 flest tilfeller blant personer født i Polen, Somalia og Pakistan. På sykehus er det flest utenlandsfødte fra Pakistan, Irak og Somalia, men andelen av koronapasientene som er født i utlandet, har falt litt i forhold til ukene før.

Antallet sykehusinnleggelser totalt er fortsatt stabilt. Det ble rapportert om 205 nye innleggelser med koronavirus i uke 13, noe som er samme antall som i uke 12. Det var færre som ble innlagt på intensivavdeling, 35 stykker mot 49 i uke 12. Antallet dødsfall økte litt, til elleve stykker.

Litt færre ble vaksinert

Antallet vaksinedoser som ble delt ut i uke 13, var litt lavere enn i uke 12, 114.798 mot 121.500. Totalt er det delt ut 1,06 millioner vaksinedoser i Norge siden den første dosen ble satt 27. desember. Fram til 4. april hadde 705.000 personer fått minst én dose, og nesten 285.000 personer var blitt fullvaksinert.

Av de nesten 940.000 personene som er definert til å være i risikogruppe, har 305.000 fått minst én vaksinedose. Over halvparten av de ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har fått minst én vaksinedose.