Rådhuset ble utsatt for hærverk – henlegger saken

På kvelden 11. mars ble det utført hærverk på et av toalettene på rådhuset.