Rådmann Lars Skjønnås ber om innspill i samedebatten

I løpet av den neste måneden skal kommunestyret i Narvik behandle flere saker som skal avgjør hvor samisk kommunen skal være. Nå kan du si din mening. På nett.