Rådmannen svarer på scooter-kritikken: – Et forslag som tenker spesielt på bolyst og arbeidsplasser

– Det forslaget til høringsuttalelse vi har lagt frem er motivert ut fra det behovet vi har for å legge til rette for mer aktivitet og flere arbeidsplasser. Det er et forslag som gir innbyggerne og næringslivet flere muligheter, men dette er absolutt ikke et frislipp.