Rapporten, som er utarbeidet av Ny analyse, har sett på konsekvensene av en omstridt nettleie-omlegging som planlegges av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), hvor såkalte effekttariffer innføres, skriver E24.

Effekttariffer fører til at nettleien blir dyrere på de tidspunktene av døgnet hvor det er mange som bruker strømnettet samtidig. Ifølge rapporten er det en «tydelig trend» at omleggingen rammer dem som har lavere strømforbruk.

– Funnene bekrefter langt på vei våre advarsler: NVEs forslag ivaretar nettselskapene, i stedet for forbrukerne og klimaet, sier generalsekretær Morten Meyer i Huseierne til nettavisen.

NVE vil imidlertid ikke gå god for funnene i rapporten og sier forutsetningene som legges til grunn for Ny analyses utregninger «ikke er i tråd med de prinsippene» NVE har lagt til grunn.

NVEs beregninger viser andre resultater for nettleien enn rapporten tilsier, skriver NVE-seksjonssjef Torfinn Jonassen til E24, og legger til at formålet med endringen er å gi rimelig kostnadsfordeling og effektiv utnyttelse og utvikling av nettet.

NVE trakk sitt forrige forslag om nye effekttariff-regler sist år, og det er ventet et revidert forslag om kort tid.

Rapporten er bestilt av Solenergiklyngen og Norsk Solenergiforening.