Raset i Leirvik: – Det har vært stort

Renate Dalmo, konstituert byggeleder i Statens vegvesen, beskriver nattens ras på E10 foran rassikringstunnelen i Leirvik, som stort.