Raset koster kommunen over 200.000 kroner

Oppryddingen etter steinraset som sperret veien inn til Sørskjomen koster Narvik kommune over 200.000 kroner.