Vaartoe – senter for samisk forskning ved universitetet i Umeå, har kommet med en ny rapport. I rapporten kommer det fram at to av tre samer har blitt utsatt for rasisme.

Ifølge SVT stiger andelen som blir rasismeutsatt jo åpnere man er om sin samiske identitet. Og ni av ti reindriftssamer skal ha blitt utsatt for rasisme.

Forskningen skal være i tråd med hva som tidligere er kommet fram i studier med samisk ungdom.

Den svenske regjeringen har gitt Sametinget i oppdrag å kartlegge og synliggjøre rasisme mot samer i Sverige.

Den største delen av rapporten som nå foreligger baserer seg på en spørreundersøkelse på nettet. Totalt svarte 748 personer på om de hadde opplevd rasisme. 507 personer (68 prosent) svarte ja. 172 (33 prosent) og 69 (9 prosent) svarte vet ikke.

De som er mest utsatte for rasisme viste seg å være reindriftssamer, hvor 90 prosent oppga at de hadde blitt utsatt for rasisme.

– Man kan ikke skjule sin identitet og om man dessuten snakker samisk og har en kulturell nærhet så ser omgivelsene det. Da aktiveres også fordommer hos mennesker, sier prosjektleder for kartleggingen ved Vaartoe Tobbias Poggats til SVT.

Noen av årsakene til rasismen skal være at det er for lav kunnskap hos myndigheter, for dårlig utdanning, samt gamle stereotyper i befolkningen.