Både ordfører Rune Evardsen og varaordfører Geir-Ketil Hansen var til stede da Tomas Norvoll entret talerstolen under fylkestingssamlingen i Bodø.

– Jeg er optimist, sier ordfører Rune Edvardsen etter å ha hørt innlegget fra Norvoll.

Både han og Geir-Ketil Hansen tror dette vil kunne ha svært stor betydning for regionene som ligger rundt dagens fylkesgrense.

– Store muligheter

– Det kan også gi Nord-Norge store muligheter om de tunge miljøene i Bodø og Tromsø kan knyttes tettere sammen, påpeker Hansen.

– Jeg føler at vi har nådd fram med vårt syn gjennom den debatten som har gått i Ofoten og Sør-Troms den siste tiden, sier ordføreren Marianne Bremnes, i Harstad.

Hun gleder seg over utspillet fra Nordland om en mulig sammenslåing med Troms.

– Gleder meg

– Jeg skulle gjerne sett at Finnmark også var med. Men Finnmark er jo en stor region, sier Bremnes når hun kommenterer forhandlingsbruddet mellom Troms og Finnmark.