Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringa må ta ansvar

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nord-Norge har særlig fiskerinæringa har hatt en god vekst de siste årene. Havbruk har flyttet produksjon nordover til lavere havtemperaturer og mindre luseproblemer.

Eksport av fersk fisk står for en stor del av trafikken med vogntog i Nord-Norge. Heldigvis kan noen av disse ta korteste vei til en togterminal og slippe å kjøre lasten over gransa og hele veien gjennom Sverige til markedet. Sjømatnæringa bruker både Ofotbanen og Nordlandsbanen for å frakte fisk.

Transport med tog ut fra Narvik med Ofotbanen har fra slutten av 90 tallet økt til 200.000 tonn. Det er fisk for 12 milliarder med en kilopris på 60 kr!

Med bakgrunn i kunnskapen om hva transport over Ofotbanen skapte av verdier for særlig sjømatnæringen i Nordland og Troms, satset den rødgrønne regjeringen på kapasitetsøkende tiltak i vår Nasjonale Transportplan (NTP) fra 2013. Der prioriterte vi 2,7 milliarder til investeringer i nye tiltak på Nordlandsbanen og Ofotbanen (korridor 8) for å øke kapasitet og regularitet.

Hvor mye penger ligger det i dagens regjerings NTP til nye tiltak på jernbane nord for Trøndelag? Den som ble vedtatt i juni 2017?

I tabellen for korridor 8 og kolonnen for Bane, nye prosjekter står det kr 0. I hele NTP perioden fra 2017-2029. Nord-Norge får ikke ei krone av landets nye jernbaneinvesteringer.

Men noen prosjekter ble ikke gjennomført de 4 første årene av NTPen fra 2013, så en arv ble med videre i NTP 2017. På Ofotbanen manglet det siste krysningssporet på Narvik stasjon. Der jernmalm fra Sverige skiller lag med dagligvarer og fersk fisk som skal til containerterminalen. I følge regjeringen skulle det bygges i første del av NTP.

Det begynner å haste – sporet ble uventet ikke finansiert i fjor og 2020 blir nok et tapt år for et samfunnsøkonomisk lønnsomt, klimavennlig og viktig prosjekt for Nord-Norge.

Regjeringen kan ikke bare sole seg i glansen av at sjømatnæringa passerte 100 milliarder i eksportverdi i forrige uke. De må ta ansvar for å tilrettelegge for denne eksporten.

Arbeiderpartiet setter av 30 millioner på neste års budsjett slik at prosjektet kunne kommet i gang i 2020.

En annen smålighet i neste års budsjett;

I tilrettelegginga for eksport av fersk fisk har ikke regjeringa råd til de få millionene som skal til for at trailerne kan kjøre over den mest brukte grenseovergangen hele døgnet. Fersk fisk fra Lofoten, Vesterålen og Sør Troms taper verdi og eksportørene må forholde seg til åpningstider ved Bjørnfjell Tollstasjon som varierer både med årstid og ukedag.

Heldigvis finansieres drifta av tollstasjonen ved Skibotn og Alta/Kautokeino av Finland, der kan du få stemplet tolldokumentene dine døgnet rundt. Dette vil Arbeiderpartiet endre, Bjørnfjell skal være døgnåpent.

Kommentarer til denne saken