I følge Dyrevelferdsloven §3 a) så er det kommunenes ansvar å sørge for en tilfredsstillende tilgang til dyrehelsepersonell og organisert veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid (kveld og helg). Frem til i dag har veterinærvaktene fått tilført øremerkede midler på ca. 135 mill. direkte. Midlene ble tildelt ut fra behov, både geografisk og landbruksmessig, og er en ordning som både Bondelaget, Veterinærforbundet og Mattilsynet har vært godt tilfreds med.

Nå foreslår regjeringen at disse tilskuddene fra 2020 skal innlemmes i rammetilskuddet til enkeltkommunene etter innbyggertall, uten hensyn til landbruket. Da kan resultatet bli slik:

Oslo kommune har registrert 513 husdyr og vil få 17 240 593 kroner når tilskuddet fordeles etter innbyggerantall. Det betyr 33 132 kroner pr. husdyr. I dag får vaktområdet Oslo, Nittedal, Bærum, Asker, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo til sammen 849 300 kroner.

Et eksempel fra Sør-Helgeland:
Regionen er i dag delt i tre vaktområder; Brønnøy og Vevelstad, Vega, Bindal og Sømna. Hvert vaktområde mottar i dag det samme øremerkede tilskuddet på 849 316 kroner.
Vaktområdet Brønnøy og Vevelstad har registrert 33 168 husdyr (2017).
- Brønnøy vil få 411 177 kroner fordelt etter landbrukskriterier, etter innbyggertall
201 934 kroner.
- Vevelstad vil ut fra landbrukskriterier motta 113 519 kroner, etter innbyggertall
12 794 kroner.

Uansett tilskudd har kommunene beredskapsansvaret og må derfor følge opp. Dersom kommunen ikke får nok penger fra staten til å dekke kostnadene til veterinærvaktordningen, vil de kanskje være nødt til å kutte i andre områder for å få budsjettet til å gå opp. Kanskje må det kuttes på skole eller omsorg. Mens Oslo, som frem til nå ikke har hatt bruk for mer enn 900 000 kroner, vil beholde de resterende 16 000 000 til å bruke på hva de vil.

Er regjeringen klar over virkningen dette kan få for den enkelte kommune, eller er dette et bevisst valg, nok et angrep på små kommuner?


Aasa Storlien
styremedlem Nordland Senterparti