Pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie om koronasituasjonen. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil også være til stede.